Условия за ползване

Начало > Условия за ползване

Правила и условия

Добре дошли в SBR Rodopi!

Тези условия излагат правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на SBR, намиращ се на https://sbr-rodopi.com

С достъп до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате SBR, ако не сте съгласни да спазвате всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на компанията. “Компанията”, “Нашите”, “Ние”, “Нашите” и “Нас”, се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се отговори на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Компанията услуги, в съответствие с и се подчинява на действащото законодателство на Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той / тя или те, се приема като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същата.

Бисквитки

Ние използваме използването на бисквитки. С достъп до SBR, вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на SBR.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем подробностите за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньори / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, SBR и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на SBR. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от SBR за ваша лична употреба, подложено на ограничения, определени в тези условия.

Не трябва:

 • Пре-публикувате материали от SBR
 • Продавате, наемате или подлицензирате материали от SBR
 • Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от SBR
 • Преразпределяте съдържанието от SBR

Настоящото споразумение започва на датата на настоящото. Нашите Общи условия са създадени с помощта на Генератор за Правила и условия и
Генератор за Политика за поверителност
.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. SBR не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди присъствието им на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на SBR, неговите агенти и / или свързани лица. Коментарите отразяват вижданията и мненията на човека, който публикува своите виждания и мнения. До степента, разрешена от приложимото законодателство, SBR не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и / или претърпени в резултат на каквото и да е използване на и / или публикуване и / или поява на Коментарите на това уебсайт.

SBR си запазва правото да наблюдава всички Коментари и да премахва всякакви Коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушаване на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • TКоментарите не нарушават никакво право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нарушение на поверителността
 • Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или популяризиране на бизнес или по поръчка или за представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на SBR неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират някой от вашите коментари във всякакви и всички форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето Съдържание

Следните организации могат да правят връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн директории могат да правят връзка към нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други регистрирани фирми; и
 • Акредитирани фирми в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, търговски центрове за благотворителност и групи за набиране на средства за благотворителност, които може да нямат хипервръзка към нашия уебсайт.

Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, публикации или друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други заявки за връзки от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;
 • dot.com сайтове на общността;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн директории;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски сдружения.

Ще одобрим заявки за връзки от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно към себе си или към акредитирания ни бизнес; (б) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на SBR; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до SBR. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използването на нашето фирмено име; или
 • Чрез използване на единния локатор на ресурси, към който е свързан; или
 • Използването на каквото и да е друго описание на нашия уебсайт, към който има връзка, има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Не се разрешава използването на логото на SBR или друго произведение на изкуството за свързване, ако липсва лицензионно споразумение за търговска марка.

АйФреймове

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитите и защитите срещу всички искове, които възникват във вашия уебсайт. На който и да е уебсайт не трябва да се появява връзка (и), която може да се тълкува като клеветническа, нецензурна или престъпна или която нарушава, нарушава по друг начин или защитава нарушението или друго нарушение на правата на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Декларацията за поверителност

Запазване на правата

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или някаква конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да аминираме тези правила и условия и това е свързана политика по всяко време. Постоянно свързвайки се с нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни информирате всеки момент. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме задължени или не, нито директно да ви отговорим.

Не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или материалите в него ще бъдат актуализирани.

Опровержение

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма:

 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за смърт или нараняване;
 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
 • да ограничим някой от нашите или вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 • изключете някой от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, непозволено увреждане и за нарушение на законово задължението.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.