Рехабилитатори и Кинезитерапевти

Николинка Петрова

Медицински университет – София
отдел за следдипломно обучение и УБК
„Физикална аналгезия /транскутанна електоневростимулация, дълбока осцилация, лазер, постизометрична релаксация/.“

Полувисш медицински институт – гр. Пловдив

специалност – рехабилитатор;
Сертификат за национална квалификация;

Длъжност – СТАРШИ РЕХАБИЛИТАТОР

Александър Георгиев

Александър Георгиев
Тракийски университет – Стара Загора
Медицински колеж,
Рехабилитатор – ОКС Професионален бакалавър

Длъжност – РЕХАБИЛИТАТОР

Сара Соколова

Сара Соколова
професионален бакалавър в
Медицински колеж– гр. Пловдив
по специалността „Рехабилитатор“;

Длъжност – РЕХАБИЛИТАТОР

Христина Андреевска

Христина Димитрова Андреевска
Длъжност – Рехабилитатор
Медицински колеж “Йорданка Филаретова” към МУ-София – Рехабилитатор
Курс на обучение от БИЗНЕС ЕДЮКЕЙШЪН КЛУБ ООД – Актуални практики в рехабилитацията. Съвременни методи на работа с деца и възрастни
Център за професионално обучение на “Информационно обслужване” АД – Оператори на компютри, Текстообработване

Длъжност – РЕХАБИЛИТАТОР

Юлия Терзиева

Длъжност – Масажист
Медицински колеж “Йорданка Филаретова” – гр. София – Масажист

Длъжност – Масажист

Сафинка Джувалекова

Сафинка Шукерова Джувалекова
Длъжност – Здравен асистент
Пловдивски университет “Паисий Хилендрарски” – Биология, човешко поведение и здраве

Длъжност – Здравен асистент

Айлин Гаджалова

Айлин Исметова Гаджалова
Длъжност – Здравен асистент
Пловдивски университет “Паисий Хилендрарски” – Биоинформатика
Среднообщобразователно училище “Свети свети Кирил и Методий” -2014г.

Длъжност – Здравен асистент

Инна Дерменджиева

Инна Дерменджиева
МУ гр. Пловдив, Медицински колеж, проф.бакалавър по специалност ” Рехабилитатор”

Длъжност – Здравен асистент

Симона Пехливанова

Симона Пехливанова
МУ гр. Пловдив, Медицински колеж, проф.бакалавър по специалност ” Рехабилитатор”

Длъжност – Здравен асистент

Биляна Хаджиева

Биляна Хаджиева
МУ гр. Пловдив, Медицински колеж, проф.бакалавър по специалност ” Рехабилитатор”

Длъжност – Здравен асистент

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!