Програма за социално подпомагане

– Настаняване в болницата за престой , с или без придружител;

– От три до седем процедури дневно в зависимост от здравословното състояние на пациента.

– Разходооправдателни документи за пациента и придружителя.

– Цената на комплексната здравна услуга за периода от 7 дена е 403,20 лв., която се възстановява от РД Социално подпомагане.

– Лицата имащи права на придружител на пациент с увреждания ползват същото основание за добавка.

–Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

–Медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ издадено от лекуващия лекар /или специалист

–Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;

–Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност НАД 90%/ако има такова/;

–За пациенти над 70 годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!