Необходими документи и начин за прием на пациенти в СБР Родопи ЕООД

Повече информация
 • Лична карта
 • Лична амбулаторна карта при необходимост от болничен
 • По Клинични пътеки
  Клин. пътека вече е №263 Физикална терапия и рехабилитация на периферна нервна система
  Клин. пътека вече е №265 Физикална терапия и рехабилитация на опорно-двигателен апарат

За да постъпите по КП при нас е необходимо да носите:

Вариант 1

Направление за хоспитализация по КП 263/265 издадено от ОПЛ, специалист или МБАЛ, придружено от амбулаторен лист + епикриза от пролежаване в болница с давност до 1 мес. след изписването, в която изрично е упоменато, че имате нужда от рехабилитация в болнични условия.

Вариант 2

Направление за хоспитализация по КП 263/265 издадено от специалист физиотерапевт, придружено от амбулаторен лист, от който е видно, че Вие сте правили физиотерапия в извънболничната помощ, но има необходимост от продължаването и в болница. + образни изследвания с давност до 2 година или ЕМГ изследване с давност до 6 месеца.

За резервация и допълнителна информация тел. 0878/48-58-35, 0895/55-00-14

 • При постъпване е необходимо да носите лична карта и актуална медицинска документация, с която разполагате – епикризи, наличие – Решение на ТЕЛК, рецептурна книжка, лична амбулаторна карта – при издаване на болничен лист.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

За допълнителна информация относно как бихте могли да постъпите в СБР-Родопи по клинична пътека

Научете повече

ПАЦИЕНТИ С УВРЕЖДАНИЯ

Пациенти с 90% и над 90% инвалидност.

Научете повече

НОИ

Програмата за профилактика и рехабилитация. 

Научете повече

СВОБОДЕН ПРИЕМ

 •  ПРИЕМ За да постъпите в СБР Родопи е необходимо първо да си направите резервация по телефона:
 • телефон за връзка: 0878 485 835
 • телефон за резервации: 0895 550 014 от 8 до 5 в делничните дни
 • дежурен телефон : 0895 550 012

Научете повече