Общи Противопоказания

КОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПОСТЪПИ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАС?

 

За лечение в СБР Родопи не могат да постъпят за лечение хора попадащи в следните следните категории и боледуващи от следните заболявания:

 • Злокачествени новообразувания – всички стадии
 • Белодробна туберкулоза – активна форма всички стадии
 • Епилепсия и други неизяснени припадъци – всички видове
 • Сърдечна недостатъчност – ІІ-ри и ІІІ-ти стадий- декомпенсирана форма
 • Oстри възпалителни и инфекциозни заболявания
 • Kожни инфекции и венерически заболявания
  Заболявания в остър стадий
 • Слединсултни и слединфарктни състояния до 3 месеца след инцидента
 • Декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания, които имат нужда от активно лечение
 • Неовладяна хипертонична болест
 • Психични заболявания
 • Чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 6 месеца от кръвоизлива
 • Остри фебрилни състояния с уточнена или
  неуточнена етиология
 • Открити рани
 • Тромбофлебити
 • Чернодробна цироза с асцит
 • Бременност – патологична и нормална след 4-ия месец
 • Тиреотоксикоза – при липса на терапевтична ремисия
 • Тежка форма на захарен диабет с усложнения
 • Болни, които не могат да се обслужват сами
 • При бъбречно-урологични заболявания – остра бъбречна недостатъчност и напреднала
  хронична бъбречна недостатъчност
 • Хронични заболявания в стадии на обостряне
  Напреднал стадий на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност
 • Хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни нарушения
 • Субакутен стадий на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия
 • Състояние след остър миокарден инфаркт – І –ви стадий (остра форма)
 • Трудноподвижни пациенти след инсулт и неефективен контрол на тазовите резервоари

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!