ПРИЕМ ПО НОИ

КАК ДА БЪДЕМ НАСТАНЕНИ?

По Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация и за престой от 10 дни, „СБР Родопи“ осигурява:

КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ?

НАСТАНЯВАНЕ

Настаняване в стаи с 2 /две/ легла

ПРОЦЕДУРИ

4 /четири/ основни процедури дневно по: 

Заболявания на опорно-двигателния апарат

Заболявания на периферна нервна система

Заболявания на централната нервна система

РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервационната такса е 20 лв.

ХРАНА

Доплащането за храна за периода от 10 дни е 220 лв.

При постъпване, трябва да се носят:

При постъпване, трябва да се носят:

Документ за самоличност
Служебна бележка от работодателя за пред НОИ
Медицинско направление от лекуващия лекар
Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра
Медицинско направление от лекуващия лекар
Лична амбулаторна карта и/или
Медицинската документация, удостоверяваща сегашно и минало здравно състояние – епикризи, изследвания, снимки, ЕКГ и др., според конкретния случай

Лица със здравословни противопоказания не се приемат за профилактика и рехабилитация

Всяко лице се задължава:

Да спазва посочения срок за рехабилитация

Да ползва и трите компонента на паричната помощ– медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене

При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!