Медицински Сестри

Стефка Пекова – Илиева

Стефка Пекова – Илиева
Полувисш медицински институт – гр. Пловдив
специалност „Детска медицинска сестра“;
Медицински университет – гр. Пловдив
Бакалавър по „Управление на здравните грижи“;
Медицински университет – гр. Пловдив
Магистър по „Управление на здравните грижи“;
Медицински университет – София
отдел за следдипломно обучение и УБК
„Инхалаторно лечение – видове устройства, техника на използване“;
Медицински университет – София
отдел за следдипломно обучение и УБК
„ФИД при възрастни и деца “;

Длъжност – Главна медицинска сестра; Ръководител по здравни грижи

Носител на номинация на национално ниво

Анжелика Масурска

 

 

Анжелика Масурска
Медицинско училище за сестри, гр. Смолян ;
Медицинско институт, гр. Пловдив
специалност – Медицинска сестра;
Сертификат за „Професионална квалификация за извършване на качествени професионални грижи“.

Длъжност – Старша медицинска сестра

Сашка Атанасова

Сашка Атанасова
Полувисш медицински институт – гр. Пловдив
специалност – медицинска сестра;

Длъжност – Медицинска сестра

Венета Куцева

Венета Куцева
Полувисш медицински институт – гр. Пловдив
специалност – медицинска сестра;
Сертификат за „Професионална квалификация за извършване на качествени здравни грижи“;
Сертификат за обучение „Общуване на чужди езици“, тема „Английски език“;
Диплома от квалификационен курс за професионално обучение по програма за професия МАСАЖИСТ, специалност КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ.

Длъжност – Медицинска сестра

Розалия Бодурова

Розалия Бодурова
Полувисш медицински институт – гр. Пловдив
специалност – медицинска сестра;
Следдипломна квалификация по Курс за реанимационни сестри ;
Следдипломна квалификация по „Някои проблеми на диспансерното обслужване на населението и домашния стационар“;
Сертификат за „Професионална квалификация за извършване на качествени здравни грижи“.

Длъжност – Медицинска сестра

Детелина Терзиева

Детелина Терзиева
Полувисш медицински институт – гр. Пловдив
специалност – медицинска сестра;

Длъжност – Медицинска сестра

Фиданка Бозова

Фиданка Бозова
Полувисш медицински институт – гр. Пловдив
специалност – медицинска сестра;

Длъжност – Медицинска сестра

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!