Лекарски Екип

Проф. д-р Цветан Димитров Гергов

Проф. д-р Цветан Димитров Гергов
ВМИ – гр. София, „Медицина“;
ВМИ – гр. София, „Вътрешни болести“;
ВМИ – гр. София, „Нефрология“;
Зам.директор на Института по нефрология, урология, хемодиализа и трансплантация. Зам.декан на Медицинския факултет към Медицинска Академия. След 1991 г. е завеждащ клиника по нефрология към Александровска болница. Автор е на 220 научни публикации, 8 изобретения и 6 рационализации, 6 монографии и учебници. Съавтор е на 6 лечебни храни.

Длъжност – УПРАВИТЕЛ

д-р Стайко Тосев

 

Д-р Стайко Тосев
ВМИ – Пловдив, специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“;
Защитена специалност „ Физикална терапия и рехабилитационна медицина“;
Специалност по „Рефлексотерапия“;
Специалност по „Лазеротерапия“;
Офицер от резерва – полковник лекар на свободна практика.

Длъжност – Началник Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Кунка Гунчева

Д-р Кунка Гунчева
ВМИ – Пловдив, специалност „ Вътрешни болести“;

Длъжност – Лекар Вътрешни болести

 

Д-р Велин Желев

Д-р Велин Желев
ВМИ – Пловдив, специалност „Вътрешни болести“;
ВМИ – Пловдив, магистър специалист по „Кардиология“;
ВМИ – Пловдив, магистър за професионална квалификация по „Здравен мениджмънт“ по специалност „Икономика и управление на здравеопазването“ ;
Медицински университет – София, следдипломна квалификация по „Холтер – ЕКГ и неинвазивно амбулаторно мониториране на артериалното налягане“;
Сертификат от Европейската Федерация на „Дружеството за ултразвук в медицината и биологията“;
Медицински университет – гр. Пловдив, „Ехокардиография“;
Множество сертификати от „Дружеството на кардиолозите в България“ за „Експертно ниво по ехокардиография“.

Длъжност – Лекар Кардиолог

Д-р Семат Хасан

Д-р Семат Хасан
Магистърска степен по „Медицина“ от Медицински Факултет – Плевен;
Медицински университет – гр. Пловдив, специализация по „Физикална и Рехабилитационна Медицина“;
Многократни участия в Световни и Европейски конгреси в сферата на Физикална и Рехабилитационна Медицина;
Членува в Българската Асоциация по Физикална и Рехабилитационна Медицина;
Членува в Европейската Асоциация по Физикална и Рехабилитационна Медицина;
Специализация – Обучение в Марсилия – Франция;
Участие в 18.Световен конгрес по Медицинска Акупунктура.

Длъжност – лекар-специалист по ФРМ в отделение по ФРМ

Д-р Руска Трифонова

Д-р Руска Трифонова
ВМИ – Пловдив, специалност „Нервни болести“ ;
„Неврология“-Болница „Царица Йоана“ гр. София;
Медицинска академия – София;
Многократно курсове за следдипломна квалификация по различни профили на НЕВРОЛОГИЯТА.

Длъжност – Лекар Нервни болести

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!