Лекарски Екип

д-р Пламен Лаков

 д-р Пламен Лаков

специалист по физикална терапия и рехабилитация.
– ВМИ гр. Стара Загора , ” Физикална терапия и рехабилитация”
– Стопанска академия ” Димитър А. Ценов” – гр. Свищов, следдипломна квалификация мениджър по специалност ” Финансов мениджмънт в здравеопазването”
– Технически университета- Габрово, следдипломна квалификация, лекар- мениджър по специалност
” Медицина”

Длъжност – УПРАВИТЕЛ

д-р Стайко Тосев

 

Д-р Стайко Тосев
ВМИ – Пловдив, специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“;
Защитена специалност „ Физикална терапия и рехабилитационна медицина“;
Специалност по „Рефлексотерапия“;
Специалност по „Лазеротерапия“;
Офицер от резерва – полковник лекар на свободна практика.

Длъжност – Началник Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

д-р Медени Караши

д-р Медени Караши
МУ – гр. Пловдив , специалност ” Медицина”
МУ- гр. Пловдив, магистър- лекар, специалност ” Медицина”

Длъжност – Лекар 

 

Д-р Велин Желев

Д-р Велин Желев
ВМИ – Пловдив, специалност „Вътрешни болести“;
ВМИ – Пловдив, магистър специалист по „Кардиология“;
ВМИ – Пловдив, магистър за професионална квалификация по „Здравен мениджмънт“ по специалност „Икономика и управление на здравеопазването“ ;
Медицински университет – София, следдипломна квалификация по „Холтер – ЕКГ и неинвазивно амбулаторно мониториране на артериалното налягане“;
Сертификат от Европейската Федерация на „Дружеството за ултразвук в медицината и биологията“;
Медицински университет – гр. Пловдив, „Ехокардиография“;
Множество сертификати от „Дружеството на кардиолозите в България“ за „Експертно ниво по ехокардиография“.

Длъжност – Лекар Кардиолог

д-р Зухер Езелдин

д-р Зухер Езелдин

Висш медицински институт гр. Стара Загора, специалност ” Медицина”

Тракийски университет Стара Загора , Свидетелство за призната специалност “Специалист по физикална и рехабилитационна медицина”

ВМИ- Стара Загора , Удостоверение за преминал курс за обучение по ” Мануална терапия”

Длъжност 

Д-р Семат Хасан

Д-р Семат Хасан
Магистърска степен по „Медицина“ от Медицински Факултет – Плевен;
Медицински университет – гр. Пловдив, специализация по „Физикална и Рехабилитационна Медицина“;
Многократни участия в Световни и Европейски конгреси в сферата на Физикална и Рехабилитационна Медицина;
Членува в Българската Асоциация по Физикална и Рехабилитационна Медицина;
Членува в Европейската Асоциация по Физикална и Рехабилитационна Медицина;
Специализация – Обучение в Марсилия – Франция;
Участие в 18.Световен конгрес по Медицинска Акупунктура.

Длъжност – лекар-специалист по ФРМ в отделение по ФРМ

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!