Клинични пътеки

КП 258

Физикална терапия и рехабилитация природва травма на централната нервна система

 

КП 259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

 

КП 260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

Документи нужни за прием:

 • 1. Направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7)-   издаден от специалист общопрактикуващ лекар . Талон n7 се издава от наблюдаващия невролог или личен лекар, придружен от
  амбулаторен лист и епикриза доказваща заболяването или решение на ТЕЛК. Пациентът има право на болнична рехабилитация всеки месец- 10 дни престой.
 • 2. Амбулаторен лист – издаден от общопрактикуващ лекар
 • 3. Копие от ТЕЛК решение
 • 5. Има право на 12 хоспитализации за календарна година – общо 120 дни
КП 261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

Талон 7 се издава от наблюдаващия невролог или личния лекар, абмулаторен лист, епикриза или ТЕЛК.

Прием: Деца от 0 до 24 месеца -12 хоспитализации, от 2 до 18 години – 4 хоспитализации,
Над 18 години 1 път годишно.

КП 262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

 • Прием по Клинична пътека №262 – „Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“
 • I вариант: След болнично лечение до 1 месец след десхопитализация /при медицински противопоказания да 3 месеца/, от специалности по профила на основното заболяване, удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на М3 – НЗОК, №7/ 1 бр. издадени от болница или ОПЛ /личен лекар/ придружено с амбулаторен лист.
КП 263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

І вариант: Пациентът да е пролежал в неврологично отделение. От съответното отделение да бъде издадена епикриза, в която се описва, че пациентът се насочва за рехабилитация в специализирана болница.

 • Направление №7 от специалиста, провел болничното лечение или ОПЛ в два екземпляра; Ако в епикризата няма описание на ЕМГ-изследването, трябва да се представи и ЕМГ (давност 6 месеца);
 • Лична амбулаторна карта, ако пациентът желае болничен лист
 • Лична карта
  КП 264

  Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

  Необходимо е пациентът да е пролежал в кардиологично отделение – до 1 година след проведено болнично лечение след остър инфаркт, сърдечна операция и други хирургични интервенции;

  • Медицинска документация: епикриза от кардиологичното отделение с давност 1 година
  • Направление № 7 от ОПЛ или кардиолог
  • ТЕЛК решение
  КП 265

  Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

  І вариантНеобходимо е пациентът да е пролежал в отделение (ортопедия, травматология, ревматология);

  • От съответното отделение да бъде издадена епикриза, в която се описва, че пациентът се насочва за рехабилитация в специализирана болница;
  • Направление №7 – от специалиста, провел болничното лечение или от личен лекар. Ако в епикризата няма описание на рентгеново изследване, трябва да се представи и рентгенова снимка с разчет (давност 2 г.);
  • Лична амбулаторна карта, ако пациентът желае болничен лист;
  • Здравна книжка, ако пациентът желае да се възползва от стоматологични услуги; Лична карта.

  Изключения: Оперирани след травма на опорно-двигателен апарат, след алопластика (смяна на става), имат право два пъти в годината да провеждат физиотерапия с епикриза с давност до 1 година

   

  КП 266

  Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение на Covid 19

   

   

  Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!