Клинични пътеки

КП 258

Физикална терапия и рехабилитация природва травма на централната нервна система – 66 лв. на ден

 

КП 259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система – 66 лв. на ден

 

КП 260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа – 120 лв. на ден

 

КП 261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия – 829,97 лв.

 

КП 262.1

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система – 780,00 лв.

 

КП 263.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система – 500,96 лв.

 

  КП 264

  Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции – блок 1 – 740,00 лв.

  КП 265.1

  Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат – 500,96 лв.

   

  КП 267

  Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение на Covid 19 – 570,00 лв.

   

   

  Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!