Заболявания

Диагнози:

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Болест на PARKINSON;
Множествена склероза;
Последици от от мозъчно-съдова болест -мозъчен инфаркт и др.;
Моноплегии на долни и горни крайници;
Последици от травми на ЦНС;
Последици от възпалителни заболявания на ЦНС;
Функционални нервни заболявания – невроза и неврастения;

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
полиневропатии – вегетативна, диабетна и токсични полиневропатии;
дискова херния и дископатии с невралгии;
наследствени, идиопатични, медикаментозни и възпалителни невропатии;
невралгия на троичния нерв;
невралгия на лицевия нерв;
увреждане на нервни коренчета и плексуси – цервикален, брахиален, гръдни коренчета, лумбален;
увреждане на лумбо-сакралния плексус;
мононевропатии на горен крайник – синдром на карпален канал, увреждания на медианния, лакетния и лъчевия нерви;
мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
последици от травми на горен и долен крайник;
други неврити и парестезии;
ганглионити;
радикулити;
травми на периферни нерви;
болест и синдром на Рейно;
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Дегенеративни заболявания:

артрозна болест: спондилоартроза, остеохондроза, омартроза, артроза на лакетна става и на малките стави на ръцете и краката, коксартроза, гонартроза;

Възпалителни заболявания на ставите, околоставните и меките тъкани:

ревматоиден артрит;
подагрозен артрит;
псориатичен артрит;
болест на Бехтерев;
артрити при колагенози и други заболявания;
миозити;
бурсити;
периостити;
периартрити;
инсерционити;

Tравматични увреждания и техните усложнения:

фрактури и постфрактурни състояния;
дисторзии, луксации;
синдром на Зудек;
лезии на менискуси и увреди на капсулолигаментарния апарат и постоперативните им състояния;
други заболявания: сколиоза, кифоза, спондилолистеза, остеопороза – възрастова и след операции и имобилизации;

Професионални заболявания:

заболявания на опорно-двигателния апарат от пренапрежениеи преумора на ставно-лигаментарния апарат: периартрити, тендовагинити, тендомиозити, бурсити;
вибрационна болест;
вегетативна полиневропатия на горни крайници;

КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 1. След прекаран инфаркт на миокарда
 2. След хирургични интервенции
 3. В СБР-Родопи за пациенти с кардиологични проблеми се извършва онлайн наблюдение 24ч от телемонироринг
 • когато сте преживяли припадък, имате внезапно „причерняване пред очите“, епизоди на внезапен световъртеж, обща слабост и задух.
 • когато имате чести епизоди на сърцебиене, приружено от обща слабост, световъртеж и задух
 • когато имате чести епизоди на „прескачане“ в сърдечната дейност.
 • когато имате чести епизоди на болка в гърдите
 • когато наскоро сте приживяли кардиологична интервенционална процедура/имплантация на стент или електрофизиологично изследване/ или кардиохирургична оперативна интервенция
 • когато при Вас е установен вроден или придобит сърдечен порок, преди или след корекция
 • когато сред ваши роднини е била регистрирана внезапна сърдечна смърт в млада възраст
 • когато сред ваши роднини има член с имплантиран електрокардиостимулатор или кардиовертер – дефибрилатор.
 • когато е налице фамилна обремененост с ранна изява на исхемична болест на сърцето
 • когато при Вас е налице дългогодишна АХ, дислипидемия , захарен диабет
 • когато имате проблеми с дишането или дихателни проблеми по време на сън
 • когато при Вас е налице известно сърдечносъдово заболяване и ви предстои несърдечна хирургична интервенция
 • когато наскоро сте преживяли общохирургична интервенция с висок риск от сърдечно – съдови и белоробни усложнения в ранния период на възстановяване
 • когато нямате оплаквания, но упражнявате екстремни видове спорт или вашата професия е свързана с отговорност за живота на много други хо
ДЕТСКА ЦЕРЕБРAЛНА ПАРАЛИЗА (ДЦП)
 • 1. Пирамидната форма се разделя на хемиплегична, диплегична, двоийнохемиплегична:
 • Хемиплегичната форма е най-честа. Първите прояви са около 5-месечна възраст. Характерни за нея са едностранните двигателни нарушения, като ръката е засегната по-силно от крака. Наблюдават се намален мускулен тонус, повишена мускулна сила (повече в мускулите сгъвачи на горния крайник и разгъвачите на долния крайник), патологични рефлекси (болестно отклонение на рефлексите), атрофии, атетозни движения. Прохождането е забавено и се наблюдават огнищни епилептични припадъци;
 • Диплегична форма. Двигателното нарушение е в долните крайници, които са в поза като „ножица”. Характерно е наличието на оживени сухожилни рефлекси, както и на клонуси на стъпалата. Болните са с нормално развит интелект;
 • Двойнохемиплегична форма. Диагнозата се поставя рано. Новородените са сънливи, имат епилептични припадъци от първите дни след раждането, не могат да си изправят главата, сукането и гълтането са затруднени, наблюдава се микроцефалия, кривогледство и изоставане в интелекта.
 • 2. Екстрапирамидна форма. Представлява тежко двигателно нарушение, характеризиращо се с променлив (повишен или понижен) мускулен тонус и неволеви движения. Наблюдават се атетозни хиперкинезии към края на първата година. Те са спонтанни и могат да бъдат провокирани от шум или докосване. Обхващат мускулите на лицето и крайниците. Децата са с нормално психично здраве;
 • 3. Церебеларна форма. Характерни за тази форма са мускулна хипотония, атаксия при опит за сядане. Детето прохожда към 3-4 годишна възраст и има патологични рефлекси и говорни смущения.

След първично постъпване се изготвя годишен план за терапевтично поведение с което пациента може да постъпва в болницата за рехабилитция 12 пъти годишно без да надхвърля 120 дни.

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!