Апаратура

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ

Болница за физикална и рехабилитационна медицина

СБР,,Несебър”АД е високо технологична болница за физикална и рехабилитационна медицина.Това означава,че разполагаме и прилагаме на нашите пациенти т.нар. преформирани физикални фактори чрез най- съвременни,високо технологични апарати разработени от водещите в света фирми за медицинска апаратура и техника.В тези апарати чрез компютъризирани модули даващи възможност за програмиране,визуализиране и проследяване можем да приложим както самостоятелно,така и в комбинация всички класически за физикалната терапия средства/ниско и средно честотни токове, ултразвук, лазер, нискочестотни импулсни магнитни полета, вакуум терапия и др.

Ексцитометрична електродиагностика и определяне на токовете за електростимулация

С нашите апарати можем да направим най-прецизната ексцитометрична електродиагностига и да определим най-правилните за всеки пациент параметри на токовете за електростимулация.Имаме дори апарат който безжично(чрез WIFI връзка) приема и предава сигнал на електродит,за 9s прави електродиагностика и определя необходимите параметри за електростимулация на увреден мускул.

Модулации на нискочестотни и средночестотни токове

В апаратите са програмирани всички използвани в света модулации на ниско честотните токове(галванични,диадинамични,правоълни триъгълни,експоненциални,високо и ниско волтови,токове с регулируеми параметри и т.н.), средночестотни токове(четири полюсна и двуполюсна интерференция с класически интерферентни и руски токове).Тези токове могат да се прилагат както с традиционните меки електроди така и с вакуумните електроди,а също така в комбинация с ултразвук (при което излъчвателя на ултразвука служи за единия електрод,като едновременно се извършва електро и фонофореза). Ултразвука е с възможности за генериране на 1 и 3Мнz,в постоянен и импулсен режим.Тези комбинирани апарати са снабдени с два до четири работни гнезда, което позволява едновременно да се работят няколко полета на пациента или няколко пациента.

Такива апарати са производство на най-добрите фирми в света като американската Чатануга и английско чешката БТЛ.При нас са последните им модели Чатануга интелект НЕО и БТЛ 6000.

При нас е и най-добрият ултразвук на Японската фирма ИТО.

Високо честотните токове са сред най-скъпите апарати във физиотерапията.Това са мощни генератори на ултрависоки токове(УВЧ) и свръхвисокочестотни токове(СВЧ или както са по-известни – радари).Те създават високочестотно електрично и магнитно поле с голямо приложение при редица заболявания.При нас са последните разработки на водещата немска фирма Цимер ,японската ИТО и американската Чатануга.

Апарати за светотерапия

Едно от най-бързо развиващите се направления,не само във физиотерапията, а и в други сфери на медицината и технологиите е светотерапията. При нас използваме най-новите разработки на швейцарската Цептер-т.нар.Биоптрон (лампа със специално разработено и патентовано от фирмата фокусно стъкло при което се пропуска селектирана светлина от видимата и инфрачервената част на спектъра,преобразуваща се в кохерентна), както и т.нар.цветотерапия (цветни стъкла с избирателна пропускливост на различните цветове от спектъра). А в областта на лазертерапията използваме последния модел на скениращ нискоинтензивен лазер от червения и инфрачервения спектър.Апарата е на полската фирма Неофарм.

Апарати за магнитотерапия

Имаме изключително разнообразие от апарати за магнитотерапия, разработки на немски ;полски и български фирми .Те ни позволяват да прилагаме за лечение както ниско така и високо интензивни импулсни магнитни полета с различни параметри на магнитната индукция и с различни индуктори (плоски ;кръгли; рингове и др). Прилагат се както самостоятелно така и в комбинация с други средства.

Дълбока осцилация

Освен традиционните за физиотерапията средства при нас се прилагат и новости като дълбока осцилация (Най-нова немска разработка на апарат за приложение на променливо електростатично поле,предизвикващо трептене –осцилация на тъканите както повърхностно така и в дълбочина)

Методът е разработен за редица заболявания и се прилага дори веднага след ортопедични,хирургични и акушеро-гинекологични операции с цел предотвратяване на сраствания, ектопична осификация, застойни състояния и засилване на лимфния и венозен ток в тъканите.

Диатермия

Друга новост е текар терапията познато още като диатермия.Това е приложение на високочестотен ток по капацитивен и резистивен начин за създаване на ендогенна топлина с различна насоченост.Апарата е разработен за прилагане след травми, контузии, контрактури от артрогенен и миогенен тип и др.

Масажна апаратура

Характерно за нашата болница е, че особено внимание се обръща на кинезитерапевтичните и масажните средства за рекреация и тонизиране на пациентите.Всички пациенти могат да ползват масажни и хидромасажни легла и столове,масажни яки и стъпален масаж,както и традиционния класически лечебен мануален масаж,както и мануална диагностика и терапия прилагана от квалифицирани лекари физиотерапевти и невролози. Салоните за ЛФК са оборудвани с приспособления за пулитерапия,суспенсотерапия и трудотерапия.Особено внимание се отделя на аналитичната гимнастика и гимнастиката на и с уреди,както и на йога упражнения.

Естествени физикални фактори

Освен преформираните физикални фактори ние интензивно използваме и естествени физикални фактори като лиманна кал,луга,морска вода,хелиотерапия и аеройонотерапия.

Модерна европейска специализирана болница за физикална и рехабилитационна медицина

Всичко това в комбинация с изключително добре подготвени и мотивирани лекари ,медицински сестри,рехабилитатори,процедурчици и санитари ни дава основание да твърдим ,че сме една модерна европейска специализирана болница за физикална и рехабилитационна медицина в която можем да помогнем за профилактика и лечение на редица изключително разпространени заболявания.Такива са социално значимите артрозна болест,увреди на централна и периферна нервна система,редица ССЗ(вкл.и инфаркт на миокарда) почти всички белодробни заболявания,последиците от травматични,ортопедични и хирургични заболявания и т.н.

Лазеро-терапия

Извършват се нискоинтензивни (меки) лазери ,излъчващи сноп видими и инфрачервени лъчи.Процедурата има изразен противовъзпалителен, болкоуспокояващ ,регенеративен и стимулиращ имунитета ефект.

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!