Администрация

Емине Балева

Емине Балева
„Медицински Колеж“ – Пловдив, специалност „Медицински лаборант“;
ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, бакалавър по „Административен и здравен мениджмънт“;
УНСС – гр. София, магистър по „Здравен мениджмънт“

Длъжност – Директор Административни дейности

Аня Иванова

 

Аня Иванова

Икономически техникум „Алеко Константинов“ гр. Кърджали, 

специалност „Пазарна икономика“;

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“,

специалност „Международни Икономически Отношения“.

Длъжност – Администратор

Миглена Бодурова

Миглена Бодурова

ИТ „Карл Маркс“ – гр. Смолян, специалност „Икономика, счетоводство, статистика“

Длъжност – Касиер

Елмира Гюрова

Елмира Гюрова
СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, квалификация: „Организатор по фирмен мениджмънт и маркетинг“;
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, специалност „Публична администрация“.

Длъжност – Медицински секретар

Мая Рускова

Мая Рускова
ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Смолян, квалификация „Икономист“.

Длъжност – Медицински секретар

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!